Besøk på Kodak

Dette var ikke i går.
Jeg fant bildet under rydding i gamle bilder hjemme og her er noen fra Halden kameraklubb på besøk i lokalene til Kodak på Mastemyr.

Halden kameraklubb på utflukt til Kodak på Mastemyr. Ukjent år.
Kameraklubben er på tur til Kodak på Mastemyr
Reklamer