Quiz og skimmingutstyr

Det er tirsdag og det er Quiz.
Hver tirsdag siden i våres har vi hatt quiz nede på stampuben Jasmin og oppslutningen er meget bra. Dette er en quiz uten fast emne så det blir litt mer spennende enn andre quizer jeg har vært med på. Historie, politikk, forkortelser, nyheter, steder, hovedsteder osv. I alt pleier det å være 26 spørsmål og på det beste kommer vi opp i godt over 20 poeng. Hver tirsdag 18:00 braker det løs. I dag blir det sikkert en artig diskusjon for vedkommende som arrangerer jobber i en større bank i svindelavdelingen og han er sikkert glad for dommen i høyesterett som sier at det helt tillatt å bringe med seg skimmingutstyr til Norge.
Våre myndigheter, dommere osv. må jo fremstå som en gavepakke for kriminelle utlendinger som nå helt fritt kan ta meg seg slikt utstyr hit. De som allerede er fenglset for dette skal slippes fri og det er klart at myndighetene kommer til å få store krav mot seg som de gladelig betaler. Det er bare ertstatning for nordsjødykkere staten ikke vil gå med på, de har jo gjort lovlig arbeid og ingen kriminell virksomhet.
Forstå det den som kan.