Flickrplugin til Rapidweaver

Til programmet Rapidweaver som jeg benytter til å lage hjemmesider så er det en plugin som heter Rapidflickr. Det blir veldig flotte lysbildeoppsett med den. Til venstre sees et eksempel på hvordan det kan se ut. Fører man musa inn i bildet dukker «neste» og «forrige» bilde opp og på den måten kan man navigere mellom bildene.